Blog Action Day

Bloggers Unite - Blog Action Day

На 15-ти октомври блогъри от целия свят ще се обединят около един важен проблем, който е актуален и на който заслужава да му се обърне внимание. За тази година проблема е околната среда. Реших и аз да се включа в инициативата, защото ми хареса, пък и този проблем не ми е безразличен. Тук в този блог имам лейбъл озаглавен „За природата с любов“, където помествам постове свързани с красотите на заобикалящия ни свят и призив за опазването им.

За тема към инициативата по която реших да пиша е за пречиствателните станции на отпадъчните води. Тази година, пък и не само тази, основният проблем които ме вълнуваше беше, защо по българското черноморие пречиствателните станции не работеха и така се допускаше замърсяване на водата с канализационни и битови отпадъчни води. Скоро ще напиша пост за този проблем, а сега ще обърна внимание на самите съоръжения за пречистване и как те функционират.

Като за начало че започна с новината, че България се нуждае от 430 пречиствателни станции за отпадни води и поне 150 за пречистване на питейни води, за да отговори страната ни на изискванията на европейските норми в областта на водоснабдителните услуги. Също така трябва да се построят още 50 хиляди километра водопроводна мрежа и да се модернизират около 60 хиляди километра. Всичко това е казал  директорът на Дирекция „Водоснабдяване и канализация” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството Пламен Никифоров пред членове на Българската асоциация на ютилити контракторите.

Винаги ми е било интересно, какво представляват и как работят:

Пречиствателните инсталации за общини и населени места (тип CC) са с диапазон на обслужване от 500 до 10 000 еквивалентни жители.
Технологията е уникална, тъй като обединява всички необходими и изисквани операции и процеси (отделение за нитрификация, предварителна денитрификация, отделение за окончателно утаяване, аеробно стабилизиране на утайките, сгъстяване, ако е необходимо) в един-единствен биореактор. Резултатът е намалена стойност на покупката, по-малко място и по-ниски работни разходи.

Качества
Двете основни характеристики са висока ефективност и ниски работни разходи.

1. Висока концентрация на активната утайка
Традиционните пречиствателни инсталации за отпадъчни води работят при ниски средни концентрации на активната утайка. Нашите инсталации работят с по-високи концентрации, което е една от предпоставките за висока ефективност на пречистването.

2. Всички процеси могат да се обединят в един биореактор
Повечето конвенционални технологии са разделени в няколко различни части – цистерни, резервоари, биореактори, цистерни за крайно утаяване и други подобни. Нашата технология може да събере всички тези процеси в един компактен биореактор, комбиниращ всички необходими операции и процеси и този факт оказва благотворно влияние върху работните разходи и разходите за закупуване на инсталации за пречистване на отпадъчни води.

Описание на системата
Биореакторът представлява съд, разделен на няколко самостоятелни пространства, които имат хидравлична взаимовръзка. Тези отделения включват механично събиране на отпадъци, утаители за пясък, денитрификация, нитрификация и крайно утаяване. Най-напред отпадъчните води се прецеждат за отстраняване на големите механични замърсители посредством сита на входа на малките инсталации и механично или ръчно почиствани сита, ротационни барабанни сита и др. подобни при по-големите инсталации.
След предварителното механично почистване, водата влиза в отделението за денитрификация, където се смесва с активната утайка и започва първия процес на пречистване. По-нататък подложената на обработка мръсна вода с рециклирана активна утайка изтича в отделението за нитрификация – аериране.
Другите процеси на пречистване продължават отстраняването на замърсените материали от водата. В отделението за крайно утаяване чистата вода се отделя от активната утайка. Водата излиза навън, а утайката се връща обратно в системата.

Действие на системата
По същество, биореакторът комбинира всички функции на конвенционалните инсталации за пречистване, като работи с ниско съдържание на утайки, по-голям живот на утайката и постига по-добро пречистващо действие. Намаляването на BOD5 и Общо суспендираните твърди частици (TSS) под 30 мг/л е лесно постижимо. При спазване на правилата за работа на инсталациите за пречистване на отпадъчни води, могат да се получат посочените в долната таблица стойности.

Освобождаване на пречистената вода
Качеството на освобождаваната пречистена вода позволява тя да се събира в специална шахта. След дезинфекция, тази вода може да се използва за напояване, миене на улици, тротоари и т.н.
Излишни утайки
Активните утайки представляват биомаса, съставена от микроорганизми или жива материя, използващи замърсените отпадъчни води като източник на енергия, за да живеят и се възпроизвеждат. Постъпващите замърсители се трансформират в активна утайка. По този начин, съдържанието на утайки в системата непрекъснато се увеличава. Продължителността на живот на доставената технология е повече от 26 дни. Тази продължителност е напълно достатъчна за аеробна стабилизация. Тъй като системата непрекъснато се захранва със замърсители, които са в отпадъчните води, то след достигане на работната концентрация на активните утайки, излишните трябва да се премахнат от системата. Проектира се устройство за утайки в зависимост от дневното им производство. Понякога е достатъчен един контейнер, но може да се приложи и предварително сгъстяване за обезводняване на утайките до концентрация около 20 процента от теглото на сухия остатък.

Аксесоарите за пречиствателните станции са:

Уловител на пясъка

Уловителят на пясъка се използва като предварително съоръжение преди пречиствателната станция или преди отделителите на нефтените вещества от отделянето на пясъка. Уловителят е целият от пластмаса, самоносещ, оборудван с голяма помпа или калова помпа за извличане на утаените мръсотии. Може да бъде доставян като въздушен. За отделянето на пясъка от водата се използва хидроциклон.

 Груба предпазна мрежа с долно отстраняване и с машинно отсраняване от предпазната мрежа

Предпазната мрежа служи за грубо предизсчистване на отпадъчните води, преди изтичането в пречиствателната станция или в уловителя на мазнините. Машинните предпазни мрежи са направени от неподвижни и подвижни неръждаеми лопатки, задвижвани чрез ръчков механизъм. Задържаните нечистоти са изнасяни от лопатките и транпортирани, по-нататък чрез транспортен елеватор или отстранявани със сито . Напълно ликвидиране нечистотите се пресоват. Подобна функция имат предпазните кошове, подробности за тях са в глава напоителни станции.

Повдигащи съоръжения

повдигащо съоръжение служи за манипулиране с помпите, бъркалките или предпазните кошове. Произвежда се с товароподемност от 50 до 200кг. Раменното устройство е въртящо около вертикална оса. Повдигащото устройство се закотвя например в бетонни шахти.

 Бъркалки

Бъркалките служат за разбъркване на най-различни течности в резервоарите с различна форма. Потопените части на бъркалкта са от неръждаема стомана. В технологията на чистене на отпадъчните води се използват бъркалки за разбъркване на обема на денитрификачния резервоар.

Измервателни обекти

измервателните обекти се използват за следене на количеството отпадъчни води, преминаващи през пречиствателната станция. Това са профили, където се променя равнището на протичащата вода в зависимост от големината на проточност. Снабдена с сертифициран измервател на равнището на водата по този начин се следи мигновения проток на водата, нейното количество за определен период от време и т.н. Измервателните обекти са според конструкцията обозначени като Томсоново преливане или Паршалов жлеб.

 Отделители на леки течности – ЛОП

Отделителите на леките течности (според предишните технологии с уловителите на нефтените продукти) са определени за отделяне на неемулгираните леки течности от водата. Под леки течности се разбира въглеводороди до измервателна тежест 950кг/м3, неразпускащи сапуни във водата (горива, разредители, масла и т.н.) с отделяне на мазнини, растителни и животински масла. Тези вещества могат да бъдат контаминирани например водата от паркингите за моторни превозни средства, вода от обекти за складиране и манипулация с нефтени продукти, промишлени и земеделски обекти, вторични суровини, вода от миенето на автомобили и т.н. . Отделителите не са определени за пречистване на водата съдържащи емулсии от нефтени вещества така наречените например води от миенето на двигатели и шасита на автомобили с използването на ефективни миещи средства. Отделителите могат в тези случаи да прередят пречиствателната станция за нефтени продукти, работещи на принципа на разделянето на емулсията. Отделителите с обточване позволяват на протока преминаващ по максималния възможен проток на отпадъчните води с помоща на обточителя на отделителя.

Леките течности, най-често от нефтен произход, които необразуват с водата стабилна емулсия се отстраняват от водата с няколко физикални методи :

Гравитационно отделяне на тежките вещества. Став дума за пясък и прах, който под влиянието на по-високите измервателни тежести отколкото е водата се отаяват на дъното на каловия резервоар на отделителя. С оглед на количеството на кала се избира големината на каловия простор на отделителя.

Гравитационно отделяне на леките неемулгирани течности. Масла, капки от горива, разредители и т.н. с по-ниска измервателна тежест отколкото водата изплуват на повърхноста и са задържани от норна стена.

Коалесценчно отделяне на леките емулгирани течности. Капки от масла, горива от повърхноста на коалесценчния филтър се събират в по-едро количество и по-лесно излизат на повърхноста където отново са задържани от норната стена.

Сорбиращо отделяне на леките течности. При преминаването на пречистената вода от влакнест материал от модифициран полипропилен на повърхноста на този материал се получава абсорбция на леките нефтени течности.

Технология на чистене и ефективност

Материалът използван при производството (ПП или ПЕ) има степен на запаляемост Ц3 (леко горящо) според ЧСН 73 0862. Полиуретанова филтрираща пяна – топлинна издържливост от – 40 чак до + 100 градуса
Филтриращият текстил има топлинна избухливост до 450 градуса

Размерът на отделителя е даден от количеството преработена и пречистена отпадъчна вода, а това е водата от паркинги и местата за отпочиване, тези площи са зависими от размера и вида на отводнената площ и интензивноста на валежите от дъжд. За водите от технологичните количеста и използването на източниците на води (виж проектирането)

Отделители на мазнини ЛСП

Отделителите на мазнини са определени за отделяне на животински и растителни мазнини и масла от отпадъчните води на хранителновкусовата промишленост, обработвателите на месо и месни продукти и други експлотационни цехове и предприятия, където тези вещества в тяхните отпадъчни води се намират. Включват се като пречистващи съоръжения пред малки пречиствателни станции за отпадъчни води или преди изливането в каналазациите. До отделителя на мазнини не трябва да се отвежда останалият комунален отпадък и вода, съдържаща минерални масла.

Пластмасовите отделители на мазнини служат за отделяне на животинските и растителни мазнини и масла от отпадъчните води на хранителновкусовата промишленост, обработвателите на месо и месни продукти, производството на кремове и други експлоатации, където тези вещества от отпадъчните води се намират. Инсталирани са като предсъоръжения преди пречиствателната станция на отпадъчните води или канализации. Инсталират се най-близко към източника на мазното замърсяване.

Уместно – за отпадъчните води написани по-горе и по нанатък за води съдържащи финни механични мръсотии от хранителновкусовата промишленост и месните производствени цехове.

Неуместни – за отпадъчните води съдържащи груби механични мръсотии или води, които не са във връзка с административните разпоредби за кализационния ред. Също за отпадъчните води от тези експлоатации, които съдържат мазнини и масла гравитационно неотделителни !

Забранени – за отпадъчните води и води съдържащи нефтени продукти, фекалиите, масла от минерален произход и горящи течности.

Екологична гледна точка :
Използваният материал, изграждането на съоръжението и неговата експлоатация няма негативно влияние на околната среда.

Отделителите работят на гравитационен принцип при отделянето на мазнини. Отделителят се състои от две камери от която първата камера служи за задържане на мръсотията от отпадъчната вода и другата камера за гравитационнота отделяне на мазнините. По-леките съставки като мазнините и маслата се събират от повърхноста а по-тежките пак от дъното, след изпразване на резервоара. Отделителите модел В имат отделен акумулационен простор за мазнините.

Отделители на скорбяла ЛСП

Скорбяла е вещество, което се възпроизвежда от растения и принадлежи към групата на въглехидрати. Скорбялата във формата на зърна се съдържа в клетките на картофите, житото и боба, лещата, граха т.н. . При беленето се нарушава стената на клетките и скорбялните зърна излизат на повърхноста на водата. Картофи за консумация съдържат приблизително 20 – 30 процента скорбяла. От това количество в отпадъчните води отива приблизително 2 – 5 процента. Най-много скорбяла се отделя от водната суспензия в продължение на 10 минути. Утаената скорбяла причинява занасяне и евентуално запушване на отпадъчната тръбна канализация . Нормата ДИН 1986, глава Отстраняване на вредните вещества, предписва за отпадъчните води, че за такива води съдържащи скорбяла трябва да се изгради съоръжение за отделяне на скорбялата. Още според нормата ДИН, глава 3, издадена през юли 1982 не е позволено да се изпуска вода с картофена скорбяла в канализацията.

Най-честите източници на скорбялова вода са:

– кухните в ресторантите
– производителите на чипси, картофки или крокети
– консервената промишленост

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s
ЛЮБИМА МИСЪЛ:

Не е самотен този който си няма никого, самотен е този който не знае да обича!
октомври 2007
П В С Ч П С Н
« Септ   Ноем »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Creative Commons License
Произведението произведение ползва условията на Криейтив Комънс договор. Photobucket Tyxo.bg counter Блогосфера
Wikipedia
Locations of visitors to this page Site Meter website counter

Blog Stats

  • 1,397,876 hits

ЛЮБИМА МИСЪЛ:

Не е самотен този който си няма никого, самотен е този който не знае да обича!
Advertisements

%d bloggers like this: