Бездомните кучета в София

Illegal Experiments with Stray Dogs in Military Medical Academy
Сигурно сте чули новината за незаконните експерименти провеждани наскоро във ВМА с бездомни кучета. Ето защо дружеството „Германо-българска помощ за животните – клон София“ алармира в общественото пространство в средата на този месец, че е извършено грубо нарушаване на законодателството за хуманно отношение към животните използвани за еспериментални цели. Сигналът е подаден до министъра на земеделието, директора на НВМС, Комисията по етика към животните в парламента, министъра на отбраната, представителството на Европейската комисия в България и Военната прокуратура. Представители на „Германо-българска помощ за животните“ са намерили във вивариума на Експериментална хирургия към ВМА кучета, вързани в отделни преграждения на вериги.

Кучетата са били в окаяно състояние. Всички са били безпородни на възраст между една и четири години. В предверието на вивариума е имало множество спринцовки, нож и брадва. Мястото е било изключително мокро, студено и тъмно.

Ето и самия сигнал:

Относно нарушение на законодателството за животни, използвани за експериментални цели от страна на Военномедицинска академия (ВМА), София

Уважаеми господин Министър на земеделието и продоволствието,

Молим да бъде извършена своевременна проверка на Експериментална хирургия и вивариума към нея, Военна медицинска болница, с адрес София, ул. Георги Софийски № 3, във връзка с мерките за прилагане на хуманно отношение към животните, използвани за експериментални цели, съгласно глава Седма, раздел ІІ от Закона за ветеринарно-медицинската дейност „Животни, използвани за опити“, обнародван в ДВ. бр.87 на 1 Ноември 2005 г. и Наредба 25 от 10.06. 2003 за защита и хуманно отношение към опитните животни.

По сигнал до нас за постоянно вкарване на безстопанствени кучета в експерименталната база на болницата, двама представители на организацията ни посетиха на 10.10.2007 г. вивариума, посочен в този сигнал. Сградата на вивариума представлява стара постройка, в двора на болницата, до гаражи. В преддверието на вивариума видяхме множество спринцовки, нож и брадва. Отбелязваме, че мястото беше изключително мокро, студено и сумрачно, като заварихме широк маркуч с постоянно течаща вода. По пода имаше разхвърляни парчета хляб, подгизнали от вода, урина и изпражнения. Друг вид храна нямаше.

В помещението имаше шест кучета, вързани в отделни преграждения, на вериги. Кучетата бяха в окаяно състояние, изключително слаби и немощни. Две от тях реагираха на влизането ни. Едно от кучетата нямаше почти никакви реакции. Всички кучета бяха безпородни, млади, на приблизителна възраст от една до четири години. Поради неспазването на каквито и да било норми за хуманно гледане на животните, сигнализирахме 4 РПУ и Нова Телевизия (НТВ) като и двете институции се отзоваха на сигнала. Служителите на 4 РПУ, екип от трима души, влезе в помещението и отрази видяното.

Екипът на НТВ беше спрян от шеф охрана на ВМА и недопуснат да отрази ситуацията във вивариума, като след пристигането на Военна полиция, повикани от шефа на сигурността на болницата и Директора й, бяха отстранени от мястото и служителите на 4 РПУ.

Не получихме адекватни отговори за ситуацията във вивариума нито от страна на шефа на Експериментална хирургия, нито от директора на ВМА.

По потвърждение от страна на представителите на неправителствените организация за защита на животните, д-р В. Любке и д-р Р. Атанасова, членове на Комисията по етика към животните, използвани за експериментални цели, ВМА няма разрешение за извършване на експерименти с кучета. Подчертаваме, че подобни експерименти може да бъдат правени само при официално разрешение от страна на Директора на НВМС, като животните трябва да бъдат отглеждани за подобни цели. Смисълът на този подбор на животни при извършване на експерименти с тях е яснотата за техния здравен статус, генетичен код, проследяване на потомството и контрол върху заболяванията.

Чрез извършване на експерименти върху улични кучета, ВМА не просто няма авторитетното поведение на здравно заведение, което спазва законите на страната, но и поставя под въпрос качеството на експериментите си с невалидни резултати, което може да има по-дългосрочен ефект и върху пациентите на болницата!

Считаме, че Експерименталната хирургия и ВМА нарушават основни европейски принципи, конвенции и директиви на Европейския Съюз по използването на животни за експериментални цели. Нарушава се основна забрана на ЗВД, чл. 158, ал. 1 ( използването на безстопанствени и домашни кучета и котки като опитни животни). Повече от неоправдано е българска институция от подобно значение като Военномедицинска Академия, подчинена на ведомството на Министерство на отбраната, да е основен нарушител на българските и европейски закони.

Молим за проверка на пълната документация на експерименталната база, становище от страна на Комисията по етика и налагане на най-строгите санкции по неспазване на закона. Ясната позиция на министерството Ви по този въпрос ще даде добър знак към европейските и НАТО институции за безкомпромисност към нарушителите на закона и добър пример за българската общественост, както и за всички учреждения, в които се провеждат опити.

Като организация с нестопанска цел ние поемаме ангажимент да дадем гласност на всички предприети от Вас мерки по случая пред българската общественост и Европейската комисия.

С уважение,
Снежана Василева,
Управител
Германо-българска помощ за животните – клон София
+359899235019

Представители на неправителствени организации за защита на животните, д-р В. Любке и д-р Р. Атанасова, членове на Комисията по етика към животните, използвани за експериментални цели, потвърдиха, че няма разрешение за извършване на експерименти кучета.

Подобни експерименти могат да бъдат правени само при официално разрешение от страна на директора на НВМС животните за подобни цели трябва да бъдат отглеждани при условия описани в глава Седма, раздел ІІ от Закона за ветеринарно-медицинската дейност „Животни, използвани за опити“, обнародван в ДВ. бр. 87 на 1 Ноември 2005 г. и Наредба 25 от 10.06.2003 за защита и хуманно отношение към опитните с животни.

Смисълът на подбор на такива животни, описан в Закона за ЗВМД при извършване на експерименти с тях е яснотата за техния здравен статус, генетичен код, проследяване на потомството и контрол върху заболяванията.

Експерименталната хирургия и ВМА нарушават основни европейски принципи, конвенции и директиви на ЕС по използването на животни за експериментални цели.

Нарушава се основна забрана на ЗВД, чл. 158, ал. 1 (използването на безстопанствени и домашни и котки като опитни животни).

Чрез извършване на експерименти върху улични кучета, ВМА не просто няма авторитетното поведение на здравно заведение, което спазва законите на страната, но и поставя под въпрос качеството на експериментите си с невалидни резултати, което може да има по-дългосрочен ефект и върху пациентите на болницата!

Повече от неоправдано е българска институция от подобно значение като Военномедицинска академия, подчинена на ведомството на Министерство на отбраната да е основен нарушител на българските и европейски закони, се казва в сигнала.

На заседанието на НС от петък, 16.11.2007 г., министърът на отбраната г-н Веселин Близнаков отговори на питане от народните представители г-жа Ася Михайлова (Гергьовден) и г-жа Антонела Понева (ДСБ) относно опитите с бездомни животни във ВМА. От отговора на министър Близнаков става ясно, че институциите всячески се опитват да потулят случая. Само две седмици след подаване на сигнала, от НВМС са издали удостоверение за регистрация на животновъден обект на вивариума във ВМА. Общинското предприятие „Екоравновесие“, чиито директор Мирослав Найденов доскоро декларираше желание за сътрудничество с природозащитните организации, набързо и без много шум е отървало ВМА от шестте кучета (всъщност кучетата вече са пет – едното „се е наложило да бъде приспано“, тъй като било болно от гана. За съжаление никога няма да получим отговор на въпроса как се е разболяло при уж идеалните условия във вивариума и то точно сега).

Ето и пълния текст на отговора на министър Близнаков:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:

Има въпрос, зададен от народните представители Антонела Понева и Ася Михайлова към министъра на отбраната господин Веселин Близнаков.
Госпожо Михайлова, заповядайте да развиете Вашия въпрос към министъра.

АСЯ МИХАЙЛОВА (ОДС):

Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, както сме посочили в нашия въпрос, редица факти породиха у нас сериозна и основателна тревога, че във вивариума на Експериментална хирургия към Военномедицинска академия, който се намира в София на бул. “Георги Софийски”, подчертавам, на този адрес, а не в “Овча купел”, се извършва незаконна експериментална дейност с кучета. Самите животни са поставени в условия, които не отговарят дори и на най-елементарни хигиенни изисквания и демонстрират жестоко отношение към тях.

Конкретната ситуация, която провокира нашия настоящ парламентарен въпрос, е свързана с намеса на полиция и недопускане на медии до вивариума, което допълва мрачната картина. От друга страна, показва, че използването на животни с неясен произход и отглеждането им по подобен начин не може да служи за надеждни научни изследвания и изводи, а е и нарушение на Закона за ветеринарната дейност.

Смятам, че е недопустимо да съществуват подобни места, които имат характер на наказателни лагери за животни. Тяхното поддържане не може да бъде оправдано с никакви аргументи.

Надявам се, господин министър, че от Вашия отговор ще стане ясно как Военномедицинска академия ще защити авторитета си на водеща болница с качествена научна дейност, прекратена ли е незаконната практика на експерименталната хирургия и каква е съдбата на нещастните животни, които са се намирали там. Благодаря ви.

Военният министър Веселин Близнаков отговори, че в момента нямло нито едно куче или котка в експерименталното отделение на Военно-медицинска академия. На 14 ноември тази година шест кучета от отделението на ВМА са били предадени в общинския приют „Екоравновесие”, а академията е осигурила необходимите за отглеждането им консумативи. Близнаков пое ангажимент да следи медицинските експерименти във ВМА. Той допълни още, че специални кучета, създадени за експериментални цели, бройката от които струва 4 000 евро, равняващи се на 8 000 лв. щяла да закупи държавата ни в скоро време.

Въпреки всичко в столицата ни има най-много безстопанствени кучета. Най-много от тях са в Районите Витоша (1112), Овча купел (825), Триадица (761), Младост (724) и Кремиковци (715). Това сочи доклад на БАН, съобщиха от Столична община.

Големите свободни пространства, наличието на множество търговски обекти, борси, различните неконтролируеми източници на храна, смесването на силно урбанизирани територии, граничещи със зелени пространства определят този брой.

Логична е стойността на параметъра плътност на популацията в Районите Витоша (30), Кремиковци (30), Панчарево (26), Овча купел (16), Триадица (11). Параметърът отразява бройката на бездомните кучета, която се пада на 1000 души от населението на даден Район.

Районите Витоша и Кремиковци не са най-населените места в Столична Община, но тяхната територия е най-привлекателна за бездомните кучета, поради големите свободни пространства и територии, както и Панчарево, и Овча купел.

В зависимост от предприетите мерки, от гражданската активност за справяне с проблема на бездомните кучета процента на кастрираните бездомни кучета по райони варира от 14 % (Кремиковци) до 78 % (Студентски). Това също може да се обясни и с факта, че в Район Студентски има изграден кастрационен център, а в Кремиковци все още липсва.

Висок процент на кастрирани бездомни кучета се наблюдава в Районите Студентски (78%), Изгрев (77%), Люлин (73%), Красно село (73%), Средец (65 %). Последните тенденции, лансирани от Световната здравна организация (WHO), са за приоритетно кастриране на женските бездомни кучета с цел избягване раждането и отглеждането на малките.

Районите с най-висок процент на кастрация на женските кучета са Изгрев (90 %), Красно село (82 %), Студентски (80 %), Люлин (78 %) и Надежда (70 %). За 18 административни Района на Столична Община (СО) намаляването на броя на бездомните кучета се дължи на успешното прилагане на метода „кастрирай и върни”, сочат изводите от доклада.

За 11 административни района на СО причина за забавено намаляване на популацията на бездомните кучета е: прииждането на кучета от други райони; изоставяне на домашни кучета и дворни некастрирани кучета, които са на свободен режим. За 6 административни Района на СО намаляването на бездомните кучета се дължи и на осиновяване.

За 23 административни Района на СО се посочва увеличаване на гражданите, ангажирани с грижи за бездомните кучета. За 6 административни Района на СО се посочва, че има отравяния и саморазправа с бездомните кучета.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s
ЛЮБИМА МИСЪЛ:

Не е самотен този който си няма никого, самотен е този който не знае да обича!
ноември 2007
П В С Ч П С Н
« Окт   Дек »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Creative Commons License
Произведението произведение ползва условията на Криейтив Комънс договор. Photobucket Tyxo.bg counter Блогосфера
Wikipedia
Locations of visitors to this page Site Meter website counter

Blog Stats

  • 1,397,761 hits

ЛЮБИМА МИСЪЛ:

Не е самотен този който си няма никого, самотен е този който не знае да обича!
Advertisements

%d bloggers like this: