Опознай себе си

Тест № 1 Неочакван дъжд

Не всичко в живота може да се предвиди. Всякакви изненади, непредвидени събития и катастрофи ни се стоварват върху главата, без да ни дават никакъв шанс да се подготвим и настроим към тях. Всяка изненада може да стане стрес – неочакваното любовно предложение действа също както и неочакваното скъсване. Съществуват обаче и множество неща, които можем да предскажем или контролираме, и това е една от причините, поради които сме склонни да си създаваме практически навици и модели на поведение.

Вие вървите по улицата и внезапно започва да вали. Дъждът се усилва и дори ако започнете да тичате с всички сили, все едно имате поне още пет минути до целта. Кой от следните 4 варианта на действие бихте избрали?

1. Ще намеря стреха или дърво и ще почакам под тях, докато спре да вали“.
2. Не знам колко дълго ще продължава този дъжд, затова ще продължа колкото мога по-бързо“.
3. Ще се огледам дали наблизо няма някой, който да ме приюти под неговия чадър или ще потърся магазин, където мога да си купя един чадър“.
4. Аз винаги си нося в чантата сгъваем чадър, така че просто ще го използвам“.

Ключ

1. „Ще намеря стреха или дърво и ще почакам под тях, докато не спре да вали“.

Вие се отнасяте към онези хора, които предпочитат да почакат, докато другата страна не се успокои, преди да организират своята отбрана. Вие предоставяте на човека да вика и да се горещи дотогава, докато не изпусне цялата пара, а след това спокойно и обективно излагате своята гледна точка. Някои биха казали, че това е много разумен подход, други ще го нарекат просто страхливост.

2. Не знам колко дълго ще продължава този дъжд, затова ще продължа колкото мога по-бързо“.

Интересува ви не толкова крайния резултат от кавгата, колкото възможността да се изкажете открито. Вие сте уверени, че сте прави и че няма никакъв смисъл да се спори. Концепцията на компромиса не е ваша тактика. Ако противоположната страна се сърди, вие се сърдите още повече. Ако тя започне да вика, вие крещите. Това не прави спора с вас весело занимание, но поне винаги може лесно да се каже каква е позицията ви по един или друг въпрос.

3. „Ще се огледам дали наблизо няма някой, който да ме приюти под неговия чадър или ще потърся магазин, където мога да си купя един чадър“.

Вие не обичате конфликти и конфронтации, затова щом още възникне спора, вие се стараете да изгладите всичко и да успокоите другия човек. За съжаление, това понякога само влошава нещата още повече. Може би е необходимо поне веднъж да заемете твърда позиция и да издържите на бурята.

4. „Аз винаги си нося в чантата си сгъваем чадър, така че просто ще го използвам“.

Вие разчитате, че имате отговори на всички възможни въпроси и обяснения за всяко събитие. Може би спорът за вас е само възможност да усъвършенствате своето ораторско изкуство, но на другите вашата позиция им изглежда хлъзгава, разочароваща и неискрена. Макар че, вероятно и за това вие имате убедително обяснение.

Тест № 2 Общителни ли сте?

Общуването, както е известно е двупосочен процес. Затова ви предлагаме да погледнете на себе си отстрани и да прецените доколко сте комуникабелни и интересни за околните. В крайна сметка, шансовете ви да се впишете успешно в нова среда и да получите признанието й се определят в голяма степен от именно от това.

1. Обичате ли да се намирате в центъра на вниманието?
2. Можете ли да назовете поне три неща, за които знанията ви са напълно удовлетворителни?
3. Обичате ли да давате съвети?
4. Ще рискувате ли в разговор да развиете тема, която не познавате достатъчно добре?
5. Повече ви харесва да слушате, отколкото да говорите?
6. Ще покажете ли на събеседника си, че темата на разговора не ви е много интересна?
7. Лесно ли изразявате мислите си с думи?
8. Готови ли сте да промените мнението си, ако доводите на вашия събеседник ви се сторят убедителни?
9. Дразните ли се, ако не ви слушат?
10. Смятате ли, че трябва непременно да се посочват на хората техните грешки и недостатъци?
11. Ще съумеете ли да намерите тема за разговор с непознат човек?
12. Слушате ли понякога невнимателно събеседника си?

Всеки положителен отговор на въпроси 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11 и отрицателен — на въпроси 3, 6, 9, 10, 12 ви носи по една точка. Пресметнете общата им сума.

От 0 до 4 точки.

Уви, умението да установявате контакти не може да се нарече ваша силна страна. Вие или мълчите така, че дума не може да се изкопчи от вас, или напротив, толкова сте приказливи и своенравни, че хората се стараят да ви избягват. Във всеки случай, да се общува с Вас със сигурност не винаги е приятно (а понякога просто е трудно). Съветваме Ви да се замислите за това.

От 5 до 8 точки.

Възможно е да не сте от най-общителните хора, но почти е сигурно, че сте чувствителен, внимателен и приятен събеседник. Въпреки това обаче, в компания понякога сте малко разсеяни и дистанцирани. Съветваме Ви да ограничите контактите си, когато не сте в настроение. И най-вече не се стремете в такива моменти да акцентирате вниманието върху своята личност.

Ключ за теста

От 9 до 12 точки.

Каквото и да се говори, сигурно Ви смятат за изключително приятен човек в общуването. Вие винаги сте налице и сте способни да украсите практически всяка компания. Приятелите и познатите ви едва ли могат дълго време да прекарат без Вас. Всичко това, разбира се, е прекрасно, ако този резултат не изисква от Вас прекалено много усилия. Съветваме Ви да се замислите: не Ви ли се налага с всички сили да поддържате своя имидж на човек – душа на компанията и постоянно да играете някаква роля, превръщайки целия си живот в непрекъснато театрално представление?

Тест за определяне на цветова недостатъчност

Тази серия от илюстрации е проектирана за провеждането на тест, който дава бърза и точна преценка за вродeна цветна слепота или по народному /далтонизъм/. Това е най-разпространената форма на смущения в цветното виждане. По-голямата част от случаите на вродена липса на цветно виждане се характеризира със червено-зелена недостатъчност, която може да бъде два вида: първата, протанен тип, можe да бъде пълна (протанопия) или частична (протаномалия), и втората – деутанен тип, която може да бъде пълна (деутераномалия) или частична (деутераномалия).

При протанопията видимата част от спектъра е по-къса откъм червения край в сравнение с нормалното зрение, а частта от спектъра, която се вижда от хората с нормално зрение като синьо-зелена, за хората с протанопия изглежда като сива. Цялата видима част от спектъра при протанопия се състои от две части, които са разделени една от друга от тази сива част. Всяка част изглежда на хората с протанопия като система от цветове с различна яркост и наситеност във всяка част; като цветът в едната част е различен от този в друга-та. Червеното с лек виолетов оттенък, което е съставен цвят на синьо-зеленото, също изглежда като сиво.
При деутеранопия частта от спектъра, която при нормално зрение се вижда като зелена, изглежда сива, а видимата част от спектъра е разделена от тази зона на две части, всяка от които е съставена от по една цветова система. Видимата част от спектъра не е скъсена както при протанопия. Виолетово-червеното, което е съставен цвят на зеленото, изглежда като сиво.
При протаномалия и деутераномалия няма част от спектъра която да изглежда като сива, но частта от спектъра, която на хората с протанопия изглежда като сива, на тези с протаномалия изглежда като замъглено сивкав цвят, и подобно, сивата част от спектъра, виждана от хората с деутеранопия, изглежда на тези с деутераномалия като неясен, мъглив цвят, близък до сивото.
Следователно, една от особеностите на червенозелената недостатъчност е, че синият и жълтият цвят изглеждат много по-ясни в
сравнение с червения и зеления цветове. Приложението на тази особеност е отличителна черта на предлаганите тестове.
При вроден недостиг на цветно виждане, макар и много рядко, има абсолютна цветна слепота, която може да бъде типична или не-типична. Пациент, който страда от типична абсолютна цветна слепота показва абсолютна невъзможност да различи каквито и да е цветови варианти, често придружена с отслабване на централното зрение, с фотофобия и бързо несъзнателно въртене на очните ябълки (нистагмия). При нетипична абсолютна цветна слепота, цветова-та чувствителност към червено и зелено, както и към жълто и синьо е толкова ниска, че само много ясни цветове могат да бъдат възприети; но освен в цветовата чувствителност няма никаква друга ненормалност в зрителните функции. Графиките в тази книга представляват лесен метод за диагностициране на такива случаи и за отделянето им от случаите на червено-зелена недостатъчност.
Освен това невъзможността да се разграничи синьо от жълто може да бъде определена като тританомалия ако е частична и тританопия ако е пълна, но, дори ако подобни случаи съществуват, те са изключително редки. Графиките в тази книга не са проектирани за диагностика на такива случаи.

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТЕСТЪТ

Стаята трябва да бъде отлично осветена на дневна светлина, за да бъдат правилно възприети графиките в тази книга. При директна слънчева светлина или при използването на електрическа лампа могат да се появят несъответствия в резултатите поради промяна в оттенъците на цветовете. Когато е наложително използването на електрическа лампа, тя трябва да бъде поставена колкото се може по-далеч, за да имитира ефекта от дневната светлина. Изображенията се държат на 75 см от пациента и се накланят така, че равнината на хартията с под прав ъгъл спрямо зрителната линия. Правилната позиция на всяко изображение е указана от номера, който се намира на гърба му. На графики 1-17 са представени цифри, които трябва да бъдат разпознати за не повече от 3 секунди. Ако пациентът не може да разпознава цифрите, се използват графики 18-24, при които криволичещите линии между двата хикса (х) трябва да бъдат проследени с показалка. Всяко проследяване трябва да отнеме не повече от 10 секунди.
Не е задължително във всички случаи да се използват всички изображения. Графики 16 и 17 могат да бъдат пропуснати, ако теста се провежда с цел да се отделят от една група хората с дефекти в цветното виждане от хората с нормално цветово възприятие. При опростения си вариант (например при масови прегледи) тестът може да бъде сведен само до показването на 6 графики: №1, една от номера 2 и 3, една от номера 4, 5, 6, 7, една от номера 8 и 9, една от номера 10, 11, 12, 13 и една от номера 14 и 15.
Може да се наложи графиките да се показват в различен ред ако се съмнявате, че пациента е заучил предварително изображенията.

ОБЯСНЕНИЯ НА ГРАФИКИТЕ
Цялата серия се състои от следните 24 графики:
№ 1 – Хората със смущения в цветното виждане и тези с нормално зрение я четат като 12.


№ 2 – Хората с нормално зрение я четат като 8. Тези с червено-зелена недостатъчност я четат като 3. Хората спълна цветна слепота не могат да разчетат никакви цифри.


№ 3 – Хората с нормално зрение я четат като 29. Тези с червено-зелена недостатъчност я четат като 70. Хората с пълна цветна слепота не могат да разчетат никакви цифри.


№ 4 – Хората с нормално зрение я четат като 5. Тези с червено-зелен недостиг я четат като 2. Хората с пълна цветна слепота не могат да разчетат никакви цифри.


№ 5 – Хората с нормално зрение я четат като 3. Тези е с червено-зелен недостиг я четат като 5. Хората с пълна цветна слепота не могат да разчетат никакви цифри.


№ 6 – Хората с нормално зрение я четат като 15. Тези е с червено-зелен недостиг я четат като 17. Хората с пълна цветна слепота не могат да разчетат никакви цифри.

№ 7 – Хората с нормално зрение я четат като 6. По-голямата част от хората със смущения в цветното виждане не могат да я разчитат или я четат погрешно.


№ 8 – Хората с нормално зрение я четат като 45. По-голямата част от хората със смущения в цветното виждане не могат да я разчетат или я четат погрешно.


№ 9 – Хората с нормално зрение я четат като 5. По-голямата част от хората със смущения в цветното виждане не могат да я разчетат или я четат погрешно.


№10 – Хората с нормално зрение я четат като 7. По-голямата част от хората със смущения в цветното виждане не могат да я разчетат или я четат погрешно.


№ 11 – Хората с нормално зрение я четат като 16. По-голямата част от хората със смущения в цветното виждане не могат да я разчетат или я четат погрешно.


№ 12 – Хората с нормално зрение я четат като 73. По-голямата част от хората със смущения в цветното виждане не могат да я разчетат или я четат погрешно.


№ 13 – По-голямата част от хората с червено-зелена недостатъчност я четат като 5. По-голямата част от хората с нормално зрение и с пълна цветна слепота не могат да разчетат цифри.


№ 14 – По-голямата част от хората с червено-зелена недостатъчност я четат като 45. По-голямата част от хората с нормално зрение и с пълна цветна слепота не могат да разчетат цифри.


№ 15 – Хората с нормално зрение я четат като 26. При протанопия и силна протаномалия се чете само 6, а пациенти с не толкова силна протаномалия виждат и двете цифри, но 6 е по-лесно различима за тях от другата. При деутеранопия и силна деутераномалия се чете само 2, а пациенти с не толкова силна деутераномалия виждат и двете цифри на всяка графика, но 2 е по-лесно различима за тях от другата.


№ 16 – Хората с нормално зрение я четат като 42. При протанопия и силна протаномалия се чете само 2, а пациенти с не толкова
силна протаномалия виждат и двете цифри на всяка графика, но 2 е по-лесно различима за тях от другата. При деутеранопия и силна деутераномалия се чете само 4, а пациенти с не толкова силна деутсраномалия виждат и двете цифри на всяка графика, но 4 е по-лесно различими за тях от другата.


№ 17. – При проследяването на криволичещите линии между двата хикса хората с нормално зрение проследяват виолетовите и червените линии. При протанопия и силна протаномалия се проследява само виолетовата линия, а при пациенти с по-слаба протаномалия се проследяват и двете линии, но по-лесно това се извършва с виолетовата. При деутеранопия и силна деутераномалия само червената линия се проследява, а при пациенти с по-слаба деутераномалия и двете линии се проследяват, но по-лесно това се извършва с червената.


№ 18. – При проследяването на криволичещата линия между двата хикса по-голямата част от хората с червено-зелена недостатъчност проследяват линията, а по-голямата част от хората с нормално зрение и от тези с пълна цветна слепота не могат.


№ 19. – При проследяването на криволичещата линия между двата хикса хората с нормално зрение проследяват синкаво-зеленаета линия, а по-голямата част от тези със смущения в цветното виждане не са в състояние да го направят или следват някаква друга линия.


№ 20. – При проследяването на криволичещата линия между двата хикса хората с нормално зрение проследяват оранжевата линия, а по-голямата част от тези със смущения в цветното виждане не са в състояние да го направят или следват някаква друга линия.


№ 21. – При проследяването на криволичещата линия между двата хикса хората с нормално зрение проследяват линията свързва-ща синкаво-зеленото и жълтеникаво-зеленото, хората с червено-зелена недостатъчност следват линията свързваща синкаво-зеленото и виолетовото, а тези с пълна цветна слепота не могат да проследят никаква линия.


X0 22. – При проследяването на криволичещата линия между двата хикса хората с нормално зрение проследяват линията, свързваща виолетовото и оранжевото, хората с червсено-зелена недос
тъчност следват линията, свързваща виолетовото и синкаво-зелено-то, а тези с пълна или частична цветна слепота не могат да следват никаква линия.


№ 23. – И хората с нормално зрение, и тези с някакво смущснис в цветното виждане проследяват криволичещата линия между двата хикса.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Оценката на разчитането на графики от 1 до 15 определя нормалността или дефектността на цветното виждане. Ако 13 или по-вече графики се прочетат нормално от пациента цветното му виждане се смята за нормално. Ако само 9 или по-малко от 9 графики сс прочетат нормално, налице са смущения в цветното виждане. Обаче, относно графики 14 и 15, само тези, които разпознават цифрите 5 и 45 и ги разчитат по-лесно от тези на графики 10 и 9 се считат за пациенти със смущения в цветното виждане.
Рядкост са хората, който разчитат нормално само графики 14-16. Оценката на такива случаи изисква използване на други цветни тестове, включително аномалоскоп.
При преценката на цветовото възприятие по краткия метод, само с 6 графики, нормалното разчитане на всички графики е доказателство за нормално цветно виждане. Ако има несъответствие при някои от отговорите, целият графичен тест трябва да сс проведе, преди да се диагностицира червено-зелена недостатъчност.
Съхранение на графиките
Важно е книгата с графиките да се съхранява затворена, освен в случаите, в които се ползва, понеже излагането на графиките на слънчева светлина причинява избледняване на цвета им.

Знакът X означава, че графиката не може да бъде разчетена. Цифрите в скоби означават, че съответната цифра може да бъде разпозната, но са сравнително неясни.
Какво означават инициалите ви.

Проверете какво означава всяка първа буква от трите ви имена

А – сила и власт;
Б – способност да се изпитват големи чувства;
В – непостоянство, липса на системност;
Г – тайнственост;
Д – общителност, умение да привличате хората;
Е – способност да се мобилизирате, жизнеустойчивост;
Ж – неувереност;
З – склонност към съмнение, неудовлетвореност, материални трудности;
И – впечатлителност, напрежение;
К – големи изисквания и нервозност при тяхното постигане;
Л – мелодичност, логика, голяма изобретателност;
М – Трудолюбие и педантичност;
Н – голяма енергия и творчески амбиции;
О – голяма емоционалност, тайнствени вълнения;
П – скромност, дистанция в отношенията с хората, самотност;
Р – постоянно напрежение, силна емоционалност;
С – чести депресии, нервозност, подтиснатост;
Т – безкрайни търсения на идеала;
У – интуиция, склонност към чести душевни разстройства и уплахи;
Ф – нежност, умение да се приспособявате;
Х – непостоянство на чувствата, сексуални проблеми;
Ц – склонност към външни прояви на вътрешни преживявания;
Ч – вярност;
Ш – ревност, безкомпромисност;
Щ – развити интелектуални способности, отмъстителност;
Ю – големи амбиции, липса на системност;
Я – интелигентност, творчески способности.

Вземайки първите букви на вашето име, презиме и фамилия, вие лесно ще разберете какъв е вашият характер.

Advertisements

7 Responses to “Опознай себе си”


 1. 1 Йордан Атанасов март 16, 2008 в 6:13 am

  На тест номер 7 има грешка пише, че се вижда 74, а то е 15

  Like

 2. 2 Йордан Атанасов март 16, 2008 в 6:20 am

  Пояснение става въпрос за обяснение на графиките за цветова недостатъчност

  Like

 3. 3 albinos март 16, 2008 в 10:58 am

  Мерси за забележката поправих грешката 🙂

  Like

 4. 4 Силвия април 9, 2008 в 12:59 am

  какъв е ключа на втория тест?

  Like

 5. 5 albinos април 9, 2008 в 9:45 am

  Съжалявам за пропуска, ключът е сложен 🙂

  Like

 6. 6 haileris юни 7, 2008 в 7:06 am

  Виждам логиката, но не и истината в първия тест. Първо, бих продължила да вървя спокойно под дъжда, както и правя обикновено. Второ, реакцията ми при спор е нещо сборно между всички четири отговора в ключа. Може би тестът с чадъра наистина носи някаква информация за характера на човека, но не знам доколко тя се отнася точно за поведението му при спор.

  Like

 7. 7 albinos юни 7, 2008 в 7:10 pm

  Не мога да ти кажа, не съм правил аз теста. Но отговора който си избрах е много верен за моя случай. Няма да ти кажа кой е 🙂

  Like


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s
ЛЮБИМА МИСЪЛ:

Не е самотен този който си няма никого, самотен е този който не знае да обича!
декември 2007
П В С Ч П С Н
« Ноем   Ян »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Creative Commons License
Произведението произведение ползва условията на Криейтив Комънс договор. Photobucket Tyxo.bg counter Блогосфера
Wikipedia
Locations of visitors to this page Site Meter website counter

Blog Stats

 • 1,397,737 hits

ЛЮБИМА МИСЪЛ:

Не е самотен този който си няма никого, самотен е този който не знае да обича!
Advertisements

%d bloggers like this: