Пандемични времена

Дяволски „същества“ (роботи) vs. Covid 19.
Covid 19 vs. Дяволски „същества“ (роботи).

Наказания от Господ ли са?

Любовта ще ни спаси. Любовта винаги ни е спасявала!

https://twitter.com/avangardisco

https://twitter.com/avangardisco

sexigif-sexigif-1sexigif-2sexigif-3sexigif-8sexigif-9sexigif-11tumblr_owjb67t5iy1qeq9m9o1_500tumblr_obkex3GMAE1qeq9m9o1_400

ПодлезАрт

„Социални мрежи и книги“ или „Социалните мрежи изместиха четенето на книги“.

dsc_0573dsc_0574dsc_0575

Водопад

dsc_0601dsc_0603
Боянски водопад, лято 2018

Безлюбовно време

dsc_0577
снимка: личен архив

Живеем в безлюбовно време. Опустели улици, опустели дворове на малки и големи населените места. От години. Разхождам се по селца и квартали, които не се естествено обезлюдени поради изселили се жители, пусти поради войни и болести. Изглеждат пусти и  обезлюдени поради срамът на хората. Живеейки в своя и в чуждия срам, ежедневието на божието творение – човека се превръща в един голям ад. Кой би предполагал, че такова време ще настъпи в което тишината и „смирението“ ще се появят и ще донесат време за размисъл и равносметка. Усеща се във въздуха тъга и скръб. Тъга по онези самодоволни, безотговорни времена  и по онзи загубен пламък в душата на човека, пламъкът наречен любов. Скръбта е по онези загубени души, които не осъзнаха своите грехове и изпитания. Отидоха си от този свят твърде млади и по нелеп начин.  Старото поколение бавно и агонизиращо умира, възражда се новото. Болката за някои е неописуема. Дяволските същества са яхнали като ездачи телата на съгрешилите, лишени от виталност и любов . Именно те стискат зъби и живеят напук на мрачното, ледено и безжизнено време. Спасението е само едно – да се потопят в божествения свят на истината, мъдростта и любовта. Господ дава, но и Господ отнема. Бог отнема или уврежда тази част от тялото на човека, с която ще извърши престъпление, грях.

Всички религии, казва учителя Петър Дънов, ограничават свободата на човека, а човек трябва да бъде напълно свободен. Според него между днес съществуващите религии (в това число, разбира се, и християнството) няма по-добри и по-лоши: те всички са едно и се намират на една ниска степен на развитие. Във всички религии има известни заблуждения. Дънов не принадлежи към никоя религия, понеже религиите стесняват свободата на човека, а Дънов желае да бъде напълно свободен. Ето защо само вярата, чистата вяра в Господ е много силна. Тя върши чудеса много по-силно в днешното време.  Църквата, храм паметника  е нашето тяло в което чрез молитва можем да получим всичко най-хубаво от нашият създател. Първата свещ която ще запалим вътре в нас е искрата любов към Бог.

Според едно от предсказанията на маите се в момента се намираме в големия огледален салон, във време, когато всеки човек ще съди сам себе си. След като човек поиска опрощение от Господ за греховете си и след като се освободи от страховете си ще настъпи време на силна любов. Така вибрациите на нашата планета ще се повишат към едно високо ниво на съзнание и  съществуване. Човек ще бъде много близо до природата и ще спазва  божествените закони. Няма да има нужда от лечители и ясновидци, защото ще развие много неподозирани способности и качества. Ще живеем в хармония с планетата ни в една вселена на мир и разум.

Спомен за Мария

MARIIA

Онази…

…от истинската история E Factor 5 – Мarina.

Време за Разбиране

Правилното разбиране за Бог, Луцифер, Сатана и Злото!

Елеазар Хараш – лекция във Велико Търново (18.08.2018)
ВИДЕО

Страх

Когато изпитах силен страх от Господ прескочих един ден напред.

Време за Страшния Съд

Из лекция от Учителя Петър Дънов, държана на 5 февруари, 1930 г.

Сегашните общества са построени върху началата на семейството. Всеки член на обществото е преди всичко член на семейството, по-малката единица от обществото. Следователно, ако той в семейството не живее добре, в обществото още повече не може да се прояви добре. Невъзможно е да има съгласие между децата на едно семейство, ако между родителите отсъствува съгласие и разбирателство. Какво виждаме днес? Майката и бащата спорят за нищо и никакво. Този спор се предава и на децата. При това положение не може да става въпрос за възпитание на децата. Ако се вгледате в живота на птиците, ще видите, че когато мътят яйцата си, те живеят в пълна хармония. Докато наредят гнездата си, докато изберат място за жилището си, може да се яви някакъв спор помежду им. Започнат ли да мътят, всякакъв спор изчезва. Когато мътят яйцата си, те непрекъснато пеят.

Животът на съвременните хора е построен върху семейството. Ако основата на семейството е добра, целият човешки живот ще бъде добър. Ако майката и бащата нямат високо съзнание за своята роля в живота, и децата, които родят, ще приличат на тях. Обикновено децата приличат на родителите си. В редки случай те не приличат на тях. Например, Каин не приличаше на баща си. Адам беше кротък, добър човек. Той беше вегетарианец, не ядеше месо. Синовете му, особено Каин, беше жесток, груб човек. За нищо и никакво той уби брата си. От завист към него той го уби. Какво е виновен Авел, че димът на Каиновата жертва не възлизал нагоре, а пълзял по земята? Същата причина внася раздори и в семействата, между мъжа и жената. И те спорят, негодуват, сърдят се, защо димът от жертвеника на едного от тях отива нагоре, а на другия – надолу. Този спор не разрешава въпросите.

Майката и бащата трябва да родят такива деца, които да бъдат в услуга на семейството си, на обществото, както и на цялото човечество. Светът се нуждае от благородни и възвишени души. Днес светът е пълен с готовановци, които очакват да дойде Царството Божие на земята, да ядат и пият, да се удоволствуват.

Земята е училище, а не място за удоволствия.

Не съзнава ли това, човек е изложен на ред страдания и противоречия. Всяко удоволствие води след себе си наказание.

Бъдещето семейство ще се различава коренно от днешното. Майката ще бъде на лице, а бащата ще бъде далеч от семейството си. Той ще се явява по един път в месеца, като гост, като приятел. Децата ще гледат на него като на техен приятел. Като дохожда между тях, той ще им носи нещо ново. Те ще го очакват с радост и нетърпение. Стане ли въпрос за баща им, те ще имат в душата си свещен образ за него, без да го познават. Като не го познават, те ще се стремят към него, ще чувствуват желание да го видят, но и като го видят, пак няма да знаят, че този, когото наричат свой приятел, е техен баща. Това, именно, създава в тях импулс в живота. Майката пък, която е в постоянен контакт с децата си, ще се ползва с голям авторитет между тях. Майката трябва да роди най-много две деца, с високи качества и способности, а не да роди няколко деца, между които да излезе Каин, престъпник-син. Роди ли син като Каина, майката не само, че не може да се подигне, но ще остане назад в развитието си. Бъдещите синове и дъщери ще почитат майка си, няма да бъдат като сегашните. Много от съвременните синове и дъщери казват на родителите си: Щом сте ни родили, вие сте длъжни да ни поддържате. Бъдещите синове и дъщери, като същества от високо развитие, малко ще учат и много ще знаят. Те ще помагат на родителите си, ще работят заедно с тях.

Днес всички хора изучават числата, но не влизат в техния дълбок, вътрешен смисъл, както ще ги изучават в бъдеще. Днес всеки работи с числата, извършва различни действия с тях, но какво е значението на тия числа, не знае. Например, единицата представя личността, т.е. човек, който живее в личния си живот. Като прибавите към първата единица още една, получавате числото две, което представя женски принцип. Влезете ли в това число, вие се натъквате на известно противоречие, на борба, която се разрешава само с числото четири. В своята школа Питагор е дошъл до числото четири. По-горе от числото четири той не е отишъл. Докато е сам, човек лесно изпада в противоречия, но щом го посети някой приятел, противоречието му постепенно изчезва. Това се забелязва, както в децата, така и между възрастните. Докато е само, детето се инати, не иска да работи, нито да учи. Щом му дойде някое другарче, в него се заражда желание за работа. И двете заедно започват да работят. Такива приятели човек може да намери вън и вътре в себе си. Всяка клетка в човека е негов добър другар.

Клетките са микроскопически, но разумни същества. Човек може да се разговаря с тях, като с разумни хора. Не постъпва ли с тях, както трябва, той ги излага на големи опасности. За да не пострадат, те се обявяват против него, докато един ден го напуснат. Обаче, това е неестествен процес. Като познава естеството на клетките, човек трябва да си създава приятели от тях, за да избегне противоречията, на които се натъква. Като изучавате човека и неговите прояви, вие дохождате до разбиране на това, че аз-ът не е израз на човешката мисъл, нито съзнанието му е израз на неговите чувства. Значи, нито аз-ът създава мисълта, нито съзнанието създава чувствата.

Животът и удоволствията са две различни неща. Не можем да кажем, че човек живее, ако мисли само за удоволствия. Също така не можем да наречем майка онази, която ражда престъпници. Жена, която ражда престъпници, ние наричаме кърмилница на злото и престъплението, а не майка. Жената трябва да бъде майка, да ражда добри синове и дъщери. Майката трябва да ражда възвишени души, които да оправдаят идването си на земята. Само такива жени наричаме майки. Можете ли да наречете извор онзи източник на вода, от който извира мътна, нечиста течност? Извор наричаме онова, от което извира чиста, кристална вода.

Сегашният живот на хората е преходна фаза към съвършения живот, който постепенно настъпва. Ако и в бъдеще хората прилагат сегашния ред и порядък на нещата, ако и в бъдеще създават семейства като сегашните, това е губене на време. Това могат да правят и невежите, но разумните хора на бъдещата раса, на новите течения се отказват да раждат деца като Каина. Децата на новите хора трябва да се отличават с чистота и святост. Дойде ли едно такова дете в някой дом, то трябва да носи благословение, както за дома си, така и за своите ближни. Разправят един интересен случай от живота на Христа. Бащата на Исуса бил добър дърводелец. От царския двор му била дадена една доста мъчна работа, която трябвало в скоро време да свърши. Макар и опитен, той се натъкнал на известна мъчнотия, с която не могъл да се справи за времето, което му било дадено. Като минавал покрай баща си и видял затруднението му, Исус се приближил и започнал да работи. В кратко време той направил това, което бащата за повече време не могъл да направи. От този момент бащата започнал да гледа на сина си с по-голямо уважение. Той разбрал, че синът му носи в себе си особени дарби и способности. Наистина, щом слиза от Света на Любовта, човек носи благословение за човечеството.

Искате ли да придобиете знание, не го очаквайте от обикновените хора, нито от окръжаващата среда. Ако може някой да ви даде знание, т.е. да отвори пътя за знанието към вас, това са съществата от възвишения свят. Затова е казано, че знанието иде отгоре – от слънцето и от звездите. Казано е в Битието: И създаде Бог небето и земята; земята беше неустроена и пуста. И Дух Божи се носеше над бездната. Материалите, които бяха нужни за съграждане на земята, се носеха отдалеч някъде. И до днес още земята не е съвършена; всеки ден се прибавя към нея по нещо ново. Всяка епоха носи със себе си нещо ново, което преустройва земята, дава и нов вид, ново направление. Нов живот трябва да се приложи на земята. Ако новото не се приложи, животът ще си остане такъв, какъвто е бил досега. Новият живот, обаче, ще измени формите, като внесе в тях Божествена красота и сила.

Помнете следното: Прилагате ли Великия Божи закон в живота си доброволно, без никакво насилие, вие първи ще се ползвате. Вие трябва да приложите този закон доброволно, без никакво насилие. Приложите ли го така, вие ще изразходвате малко енергия. Защо? Понеже съпротивлението е малко. Колкото по-малко е съпротивлението, толкова по-малка енергия се изразходва. Като знаете това, вие можете да си обясните, защо е допуснат грехът. Ако направи опит да ограничи греха и злото, невидимият свят ще изразходва повече енергия, отколкото като ги остави да се проявят. Като допущат злото и греха в живота, разумните същества използват техните енергии за добро. Ако се противи на злото и на греха, човек непременно ще се зарази от него. За да не се зарази, той трябва да се справя с него по пътя на най-малкото съпротивление. Срещнете ли злото, проявено в някаква форма, не говорете лошо за него. Поздравете го и продължете пътя си. Чуе ли ви, че говорите лошо за него, то ще се раздразни и ще търси начин да ви отмъсти.

Един ден, когато съветът на боговете се събрал на съвещание, поканили и дяволът да даде мнението си по различните въпроси, които били поставени на разискване. Бог се обърнал към дявола с думите: Познаваш ли боя раб Иов? Като него няма подобен на земята. – Верни са думите Ти, отговорил дяволът. Иов е добър, праведен, понеже е поставен при добри условия. Той има на разположение камили, говеда, овце, ниви, лозя, добри синове и дъщери. Който да би бил на негово място, нямаше да бъде по-лош от него. Опитай се да му отнемеш всичко това и тогава ще го познаеш. Остави на мене, аз да го изпитам. Бог предостави тази работа на дявола. Наистина Иов беше поставен на големи изпитания. Той изгуби всичко, което имаше. Като издържа изпита си, всичко му се върна отново.

Какво представя дяволът? Той е един от главните членове на изпитната комисия, пред която се явяват всички хора. Помнете, че всеки момент и вие се намирате пред тази изпитна комисия. Следователно, не говорете лошо по адрес на дявола. Какви са неговите качества, това не е ваша работа. Негова задача е да ви изпита, да ви прекара през сериозни изпити и тогава да ви пусне готови в живота. Каквито максими да има, човек трябва да ги приложи в живота си. Щом ги приложи, той пръв ще се ползва от тях. Човек трябва да бъде готов да прилага, а не само да събира знания, които могат да се наслоят в съзнанието му и да го обременят. Малкото, което ви се дава, трябва разумно да го използвате и да бъдете благодарни от него. Можете ли да използвате малкото, което ви се дава, ще използвате и големите опитности и знания. Когато бъдете готови, ще ви дадат свободен билет да се разходите по всички планети. Това става по особен начин, със специална колесница. Като се върнете отново на земята, хората ще ви посрещнат с големи почести. Вие ще носите някъде на главата, или на лицето си особен белег, по който ще се познава, че сте ходили по другите планети, като Мойсей, който слизаше от планината и носеше нещо със себе си. Когато слезе от планината, т.е. от небето, Мойсей носеше нещо особено със себе си – белег за отиването му на небето.

Божията Любов носи пълния живот.

Чакам да ти се образува Страх

DSC_0596.JPG

DSC_0595.JPG

Едно от големите „предизвикателства“ за оцеляването на човека в днешния свят е преборването на страха в нехигиеничното време в което живеем. Генерирането на страха от всякакви вредни източници около нас ни създава много често впечатление за безпомощност и безнадежност. Страхът е едно от най-естествените усещания за човека което е заложено  в нашата природа и което ни съпътства през целият ни живот.  Преди известно време се справих изцяло сам с един голям страх – паник атаки в претъпкани превозни средства. Справих се с този демон благодарение на силна воля и инат. Днешните генератори на страхове които ни съпътстват са по-коварни и по-жестоки.  Появиха се от прекомерното количество злоба и отрицателни емоции в атмосферата. Игнорирането на страховете не е част от разрешаване на  проблема. Начинът за разрешаване на проблема е да се осъществи директен и фронтален сблъсък с тях.

DSC_0590

DSC_0591.JPG

Ако някои иска да ви създаде ад, поканете го в своя рай.

 


ЛЮБИМА МИСЪЛ:

Не е самотен този който си няма никого, самотен е този който не знае да обича!
юни 2021
П В С Ч П С Н
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Creative Commons License
Произведението произведение ползва условията на Криейтив Комънс договор. Photobucket Tyxo.bg counter Блогосфера
Wikipedia
Locations of visitors to this page Site Meter website counter

Blog Stats

  • 1 484 339 hits

ЛЮБИМА МИСЪЛ:

Не е самотен този който си няма никого, самотен е този който не знае да обича!

%d блогъра харесват това: